Over Juf&Mees

Juf&Mees bestaat uit een veelzijdig team met een scala aan verschillende achtergronden en specialiteiten zoals: Remedial Teaching, Taalontwikkeling en -stoornissen. Daarnaast hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van het werkgeheugen, beelddenken, begrijpend lezen, concentratieproblemen en faalangst.

Team Houten

Team Houten bestaat uit: Marlous Vermeulen en Linda Lansing.

Team IJsselstein

Team IJsselstein bestaat uit: Marlous Vermeulen, Soraya Hoegee, Jiska van der Schans en Mathijs van Leeuwen.
Marlous Vermeulen

06 22 96 77 60

Ik ben Marlous en mede-eigenaar van Juf&Mees. Ik werk zowel op de locatie in IJsselstein, als in Houten. Zelf ben ik al 13 jaar werkzaam in het onderwijs op een grote basisschool in Houten, in groep 7 en 8. Naast mijn PABO diploma heb ik de Master Special Educational Needs in Remedial Teaching gedaan. Met mijn enthousiaste en directe aanpak weet ik hoe ik kinderen moet motiveren. Daarnaast vind ik het belangrijk om met verschillende werkvormen te werken, zodat kinderen hun leerstrategieën ontdekken.

Linda Lansing

06 22 01 55 11

 Mijn naam is Linda en ik ben mede-eigenaar van Juf&Mees, locatie Houten. Na de PABO aan de Hogeschool Domstad heb ik de Remedial Teaching- opleiding gedaan. Ik sta sinds 1999 voor de klas en heb veel ervaring in de midden- en bovenbouw. De laatste jaren heb ik naast het lesgeven in De Bilt ook diverse zorgtaken verricht, zowel verlengde instructie als de plusgroep. In verband met deze taken heb ik diverse cursussen gevolgd op gebied van hoogbegaafdheid, spelling en rekenen. Ik ben van mening dat ieder kind leerbaar is, maar dat niet ieder kind leert in het ritme waarin de leerstof in de klas wordt aangeboden. Kinderen met plezier aan het leren krijgen door de leerstof op andere manieren aan te bieden zie ik als een uitdaging.

Soraya Hoegee

06 83 87 01 64

Ik ben Soraya en ik werk vijf dagen bij Juf&Mees locatie IJsselstein. Ik heb vorig jaar de master Toegepaste Taalwetenschap aan de VU Amsterdam afgerond. Nu mag ik mijzelf expert op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen noemen. Voor deze master heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan. Met mijn achtergrond als huiswerkbegeleider en individuele bijlesdocent van voornamelijk middelbare scholieren heb ik wat ervaring opgedaan met onderwijs. Ik vind de vroegtijdige ontplooiing van kinderen belangrijk, zodat zij alles uit hun basisschoolcarrière halen en een goede basis hebben voor het middelbaaronderwijs.

Jiska van der Schans

06 51 92 22 49

Ik ben Jiska en ik werk twee dagen bij Juf&Mees IJsselstein. Op dit moment ben ik bezig met de (pre-)master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor heb ik de PABO gedaan. Door deze achtergrond heb ik veel ervaring in de omgang met kinderen van de basisschoolleeftijd. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd, om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dit te kunnen bereiken bouw ik graag een goede band op met de kinderen en ouders.

Mathijs van Leeuwen

Mijn naam is Mathijs en ik ben één dag werkzaam bij Juf&Mees IJsselstein. Daarnaast heb ik net de academische PABO afgerond. Nu ga ik verder met de studie Onderwijswetenschappen. Ik heb op verschillende basisscholen in IJsselstein stage gelopen en daarmee veel kennis van de onderwijsmethodes en leerprocessen bij kinderen opgedaan. Ik ondersteun en stimuleer op een enthousiaste en betrokken wijze de leerlingen in hun leerproces. 

Romy van Doorn

Ik ben Romy en ik werk één dag bij Juf&Mees. Na het behalen van mijn PABO diploma ben ik gestart met de master maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Ook sta ik af en toe nog voor de klas als inval leerkracht. Ik vind het belangrijk dat kinderen het gevoel van competentie ervaren. Ieder kind is uniek en daarom vind ik het van belang dat een kind zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Heeft u nog vragen of wilt u informatie ontvangen?