Voor wie?

Juf&Mees geeft bijles en trainingen aan kinderen van 6 t/m 14 jaar uit het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. Met persoonlijke aandacht en methodes die aansluiten bij uw kind proberen wij een verdere achterstand te voorkomen.

Heeft uw kind een LEERACHTERSTAND?

Juf&Mees biedt bijles op maat voor kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de leerstof uit het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. Dat kan gaan om de vakken als rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen.

Heeft uw kind meer ZELFVERTROUWEN nodig?

Juf&Mees onderscheidt zich door uit te gaan van de sterke kanten van uw kind. We kijken liever naar wat er wél goed gaat dan naar wat er niet goed gaat. Van daaruit leren we uw kind nieuwe vaardigheden, die goed aansluiten bij de belevingswereld van uw kind en op de methodes van de school. Door deze positieve benadering zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Hij zal steeds vaker denken: ‘Zie je wel, ik kan het wel!’.

Heeft uw kind CONCENTRATIEPROBLEMEN?

Wij bieden hulp aan kinderen die het lastig vinden om zich op de taken in de klas te focussen, die zich moeilijk kunnen concentreren, veel aan het dagdromen zijn, snel afgeleid worden en die het moeilijk vinden om hun taken op tijd af te hebben. Samen zoeken we naar waar het probleem vandaan komt en gaan we ermee aan de slag.

Heeft uw kind last van FAALANGST?

Ook voor kinderen met faalangst bieden wij begeleiding op maat. Slaat uw kind dicht als er iets van hem verwacht wordt? Durft hij nauwelijks iets te zeggen in de klas? Doet hij liever niets dan iets te laten mislukken? Juf&Mees gaat samen met uw kind op zoek naar welke gedachtes hem belemmeren. Wat heeft hij nodig om niet meer bang te zijn? Wat kan hem helpen meer zelfvertrouwen te krijgen?

null

Jente (8)

‘Bij Juf&Mees werken ze ook met bewegend leren: ze hebben een trampoline! Het lijkt wel of ik alles veel beter onthoud als ik spring. In de klas kan ik de tafels nu ook beter opzeggen’

Juf&Mees kijkt naar wat uw kind wél kan!