Basisonderwijs

Juf&Mees geeft bijles en trainingen aan kinderen van 6 t/m 12 jaar uit het basisonderwijs. Met persoonlijke aandacht en methodes die aansluiten bij uw kind proberen wij een verdere achterstand te voorkomen.

Heeft uw kind een LEERACHTERSTAND?

Juf&Mees biedt bijles op maat voor kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de leerstof uit het basisonderwijs. Dat kan gaan om de vakken als rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen.

Heeft uw kind meer ZELFVERTROUWEN nodig?

Juf&Mees onderscheidt zich door uit te gaan van de sterke kanten van uw kind. We kijken liever naar wat er wél goed gaat dan naar wat er niet goed gaat. Van daaruit leren we uw kind nieuwe vaardigheden, die goed aansluiten bij de belevingswereld van uw kind en op de methodes van de school. Door deze positieve benadering zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Hij zal steeds vaker denken: ‘Zie je wel, ik kan het wel!’.

Heeft uw kind CONCENTRATIEPROBLEMEN?

Wij bieden hulp aan kinderen die het lastig vinden om zich op de taken in de klas te focussen, die zich moeilijk kunnen concentreren, veel aan het dagdromen zijn, snel afgeleid worden en die het moeilijk vinden om hun taken op tijd af te hebben. Samen zoeken we naar waar het probleem vandaan komt en gaan we ermee aan de slag.

Heeft uw kind last van FAALANGST?

Ook voor kinderen met faalangst bieden wij begeleiding op maat. Slaat uw kind dicht als er iets van hem verwacht wordt? Durft hij nauwelijks iets te zeggen in de klas? Doet hij liever niets dan iets te laten mislukken? Juf&Mees gaat samen met uw kind op zoek naar welke gedachtes hem belemmeren. Wat heeft hij nodig om niet meer bang te zijn? Wat kan hem helpen meer zelfvertrouwen te krijgen?

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bieden wij hulp op maat. Uiteraard kunt u ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt o.a. gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. Wij kunnen zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven.

Bij rekenen richten we ons op automatiseren, breuken, procenten, metriek stelsel en verhaalsommen. Bij begrijpend lezen op overzicht in teksten creëren, samenvattingen kunnen maken, signaalwoorden herkennen, vragen beantwoorden. Bij taal & spelling op lezen, woordenschat, werkwoorden, grammatica en ontleden.

Bij alle vormen van bijles kijken we ook naar de sociaal emotionele vaardigheden van uw kind: heeft het last van faalangst, concentratieproblemen, moeite met de taakaanpak, te weinig zelfvertrouwen, het plannen van huiswerk of mist hij de juiste motivatie? Ook daarmee gaan we samen aan de slag.

null

Jente (8)

‘Bij Juf&Mees werken ze ook met bewegend leren: ze hebben een trampoline! Het lijkt wel of ik alles veel beter onthoud als ik spring. In de klas kan ik de tafels nu ook beter opzeggen’

Juf&Mees kijkt naar wat uw kind wél kan!