Basisonderwijs

Juf&Mees geeft bijles en trainingen aan kinderen van 6 t/m 12 jaar uit het basisonderwijs. Met persoonlijke aandacht en methodes die aansluiten bij uw kind proberen wij een verdere achterstand te voorkomen.

Lees hier meer over Juf&Mees als Remedial Teachers binnen de basisschool.

Contact opnemen

Waarvoor kan uw kind terecht?

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bieden wij hulp op maat. Uiteraard kunt u ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt onder andere gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. Wij kunnen zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven.

Leerachterstand

Moeite met de leerstof uit het basisonderwijs. Dat kan gaan om de vakken als rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. De bijles wordt op maat aangeboden om zo snel mogelijk weer bij het klassikale niveau aan te sluiten.

Faalangst

De sterke kanten van uw kind worden benadrukt. Wat gaat er wél goed? Van daaruit leert uw kind nieuwe vaardigheden. Deze sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind en op de methodes van de school. Door deze positieve benadering zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Hij/zij zal steeds vaker denken: ‘Zie je wel, ik kan het wel!’.

Concentratieproblemen

Hulp voor kinderen die het lastig vinden om zich op de taken in de klas te focussen. Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, veel aan het dagdromen zijn, snel afgeleid raken en die het moeilijk vinden om hun taken op tijd af te hebben. Samen zoeken we naar waar het probleem vandaan komt en gaan we ermee aan de slag.

Zelfvertrouwen

Ook voor kinderen met faalangst is er begeleiding op maat. Slaat uw kind dicht als er iets van hem verwacht wordt? Durft hij/zuh nauwelijks iets te zeggen in de klas? Doet hij liever niets dan iets te laten mislukken? Welke gedachtes werken belemmerend? Wat heeft uw kind nodig om niet meer bang te zijn? Wat kan hem/haar helpen meer zelfvertrouwen te krijgen?

Ook voor het voortgezet onderwijs bieden wij begeleiding. Meer over voortgezet onderwijs weten? Klik hier! 

null

Jente (8)

‘Bij Juf&Mees werken ze ook met bewegend leren: ze hebben een trampoline! Het lijkt wel of ik alles veel beter onthoud als ik spring. In de klas kan ik de tafels nu ook beter opzeggen’

Juf&Mees kijkt naar wat uw kind wél kan!