Werkwijze

 • Intake

  Voordat de bijles of training van start gaat vindt er altijd een intake plaats. Het heeft onze voorkeur om het intakegesprek samen met u en uw kind te voeren. Wij denken dat het goed is voor de betrokkenheid van uw kind wanneer het een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op. Wij vragen u rapporten en toetsgegevens van school mee te nemen.

 • Plan van aanpak

  In het persoonlijke plan van aanpak staan de hulpvraag, verwachtingen en doelen beschreven. Tevens staat er nog praktische informatie over de lessen in.

 • De lessen

  De bijlessen en huiswerkbegeleiding bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan (maximaal vier kinderen per groep).

  Tijdstip en locatie in overleg. Wij zijn alle werkdagen open van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00-13.00 uur.

 • Evaluatie

  Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we na 6 weken een evaluatiegesprek in. Tijdens dit gesprek met u en uw kind bespreken we de resultaten en het welbevinden van uw kind.

 • Contact met school

  Aangezien wij onze bijles graag aansluiten bij de werkwijze van school, is contact met de betreffende leerkracht altijd mogelijk. In een gesprek met de leerkracht bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Heeft u nog vragen of wilt u informatie ontvangen?