Trainingen voor de basisschool en middelbare school

Juf&Mees biedt bijles en trainingen aan kinderen van 6 t/m 18 jaar in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij kijken wij vooral naar wat uw kind nodig heeft om weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school te kunnen.

Het reguliere onderwijs vraagt op dit moment best veel van kinderen en lang niet alle kinderen kunnen aan die hoge eisen voldoen. Wij zien dat sommige kinderen in de klas extra aandacht nodig hebben, maar hier helaas niet altijd tijd en ruimte voor is. Door vroegtijdig hulp en inzicht te bieden, proberen wij een achterstand te voorkomen.

Meer informatie?

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bieden wij hulp op maat. Uiteraard kunt u ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt o.a. gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. Wij kunnen zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven.

Bij rekenen richten we ons op automatiseren, breuken, procenten, metriek stelsel en verhaalsommen. Bij begrijpend lezen op overzicht in teksten creëren, samenvattingen kunnen maken, signaalwoorden herkennen, vragen beantwoorden. Bij taal & spelling op lezen, woordenschat, werkwoorden, grammatica en ontleden.

Bij alle vormen van bijles kijken we ook naar de sociaal emotionele vaardigheden van uw kind: heeft het last van faalangst, concentratieproblemen, moeite met de taakaanpak, te weinig zelfvertrouwen, het plannen van huiswerk of mist hij de juiste motivatie? Ook daarmee gaan we samen aan de slag.

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind moeite om het huiswerk goed te plannen? Of bent u voor uw kind op zoek naar een rustige werkplek zonder afleiding van een telefoon of (spel)computer? Huiswerkbegeleiding is dan de ideale ondersteuning! Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, kunnen ze vragen stellen over de leerstof en wij controleren of uw kind het leerwerk goed beheerst.

Door te benadrukken wat de sterke punten zijn en aan de eventuele verbeterpunten te werken, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Dit heeft een betere prestatie tot gevolg. Daarnaast hoeft er thuis minder tijd besteed te worden aan het huiswerk, omdat het grotendeels al bij Juf&Mees wordt gemaakt, op vaste momenten in de week.

Gina (ouder)

In 1 woord; “TOP”.

Onze dochter is altijd erg sterk geweest in rekenen, eind groep 7 kwamen wij er in een 10-minuten gesprek achter dat ze opeens fors minder scoorde op rekenen. Wat de reden ook was, was nu even niet belangrijk, we wilden dat die achterstand op wat voor een manier dan ook hersteld werd. Contact gezocht met Marlous van JufenMees en samen met hun een plan opgezet.  Zij heeft in een blok van 6 weken één op één met haar gezeten en het was vooral zeer leerzaam, gezellig èn zeer de moeite waard. Onze dochter ging met heel veel plezier naar die (bij)lessen. Ze vond het zelfs zo leuk dat we de extra lessen in groep 8 ook nog gedaan hebben, met een geweldig resultaat op de Cito als gevolg!!! Soms is wat extra aandacht gewoon even nodig, maar vooral heel fijn…..

Juf&Mees doet alles in samenspraak met u en de school!