Aanmelden voor de typecursus

Typecursus “Typetuin”

Droomt uw kind ook van het snel en blind kunnen typen? Het is niet alleen “cool” om te kunnen, maar het levert ook nog andere voordelen op. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijker kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger. Deze kinderen geven meer uitleg aan elkaar en halen betere resultaten dan kinderen die niet met tien vingers kunnen typen. Zo scoren bijvoorbeeld kinderen die wel met tien vingers kunnen typen hoger op rekentoetsen dan kinderen die dit niet kunnen. Ook Stichting Schriftontwikkeling is van mening dat blindtypen deze voordelen met zich meebrengt.

Wat biedt Juf&Mees?

  • Online typecursus met wekelijkse begeleiding.
  • Begeleidingsuren bij Juf&Mees: Een startbijeenkomst, tussenevaluatie en proefexamenmoment bij ons op de praktijk en een afsluitende diplomabijeenkomst.
  • Als uw kind al bijles volgt bij Juf&Mees dan bekijken we wekelijks de vorderingen met uw kind.
  • Uw kind kan thuis online oefenen: ongeveer 15 minuten per dag is al voldoende of 3 keer per week 30 minuten
  • De cursus duurt, afhankelijk van niveau en tempo, ongeveer 3 maanden

Voor al bestaande klanten van Juf&Mees:  €97,50. Komt u enkel voor de Typecursus,
dan betaalt u eenmalig €120,- voor het online programma inclusief vier bijeenkomsten.