Voortgezet onderwijs

Juf&Mees biedt bijles voor diverse vakgebieden, huiswerkbegeleiding en trainingen aan leerlingen van de middelbare school. Daarbij kijken wij vooral naar wat uw kind nodig heeft om weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school te kunnen.

Voor wie?

Heeft uw kind moeite om het huiswerk goed te plannen? Of bent u voor uw kind op zoek naar een rustige werkplek zonder afleiding van een telefoon of (spel)computer? Huiswerkbegeleiding is dan de ideale ondersteuning! Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, kunnen ze vragen stellen over de leerstof en wij controleren of uw kind het leerwerk goed beheerst.

Door te benadrukken wat de sterke punten zijn en aan de eventuele verbeterpunten te werken, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Dit heeft een betere prestatie tot gevolg. Daarnaast hoeft er thuis minder tijd besteed te worden aan het huiswerk, omdat het grotendeels al bij Juf&Mees wordt gemaakt, op vaste momenten in de week.

Plan van aanpak

Aan de hand van een intakegesprek met u en uw kind maken wij een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin staan de wensen en doelstellingen van uw kind beschreven.

Wat gaan we doen?

Samen met een leerkracht neemt de leerling zijn/haar planning door. Wij maken per week een planning voor alle vakken zodat de leerling ook thuis precies weet wat hij/zij moet doen. Dan gaat de leerling zelfstandig aan de slag onder toeziend oog van een leerkracht. Als de leerling vastloopt, of als hij/zij een vak geleerd of gemaakt heeft, dan kan de leerling gelijk om hulp vragen. De leerkracht kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk mondeling én schriftelijk en beantwoordt inhoudelijke vragen.

Onze praktijk

Bij Juf&Mees komt een leerling 1, 2 of 3 dagen vast per week om huiswerk te maken en toetsen te leren. Een leerling kan van 14.00 tot 19.00 uur bij de praktijk terecht. Onze praktijk is in de binnenstad van IJsselstein en heeft een huiselijke sfeer. Wij begeleiden maximaal 6 leerlingen in 1 ruimte, zodat er altijd genoeg rust is en leerlingen zich goed kunnen concentreren.

Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat de kinderen bij ons maken en leren. De planning is voor alle ouders inzichtelijk.

Kosten

1 dag per week €195,- per 4 weken

2 dagen per week €275,- per 4 weken

3 dagen per week €350,- per 4 weken

Juf&Mees doet alles in samenspraak met u en de school!