Wat bieden wij?

Juf&Mees biedt bijles en trainingen aan kinderen van 6 t/m 14 jaar in het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. Daarbij kijken wij vooral naar wat uw kind nodig heeft om weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school te kunnen.

Het reguliere onderwijs vraagt op dit moment best veel van kinderen en lang niet alle kinderen kunnen aan die hoge eisen voldoen. Omdat wij naast Juf&Mees ook nog in het onderwijs werken, zien we met eigen ogen dat deze sommige kinderen in de klas individuele aandacht nodig hebben, maar dat leerkrachten daar helaas niet altijd de ruimte voor hebben. Door vroegtijdig hulp en inzicht te bieden, proberen wij een achterstand te voorkomen.

null

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bieden wij hulp op maat. Uiteraard kunt u ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt o.a. gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje van maximaal vier kinderen. Wij kunnen zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven.

Bij rekenen richten we ons op automatiseren, breuken, procenten, metriek stelsel en verhaalsommen. Bij begrijpend lezen op overzicht in teksten creëren, samenvattingen kunnen maken, signaalwoorden herkennen, vragen beantwoorden. Bij taal & spelling op lezen, woordenschat, werkwoorden, grammatica en ontleden.

Bij alle vormen van bijles kijken we ook naar de sociaal emotionele vaardigheden van uw kind: heeft het last van faalangst, concentratieproblemen, moeite met de taakaanpak, te weinig zelfvertrouwen, het plannen van huiswerk of mist hij de juiste motivatie? Ook daarmee gaan we samen aan de slag.

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind moeite om het huiswerk goed te plannen? Of bent u voor uw kind op zoek naar een rustige werkplek zonder afleiding van een telefoon of (spel)computer? Huiswerkbegeleiding is dan de ideale ondersteuning! Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, kunnen ze vragen stellen over de leerstof en wij controleren of uw kind het leerwerk goed beheerst.

Door te benadrukken wat de sterke punten zijn en aan de eventuele verbeterpunten te werken, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Dit heeft een betere prestatie tot gevolg. Daarnaast hoeft er thuis minder tijd besteed te worden aan het huiswerk, omdat het grotendeels al bij Juf&Mees wordt gemaakt, op vaste momenten in de week.

Alle teksten de baas

Tijdens de training ‘Alle teksten de baas’ leert uw kind stukken tekst nog beter begrijpen. Wist u dat begrijpend lezen de basis is van bijna alle vakken? Ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaalsommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. De training helpt uw kind grote lappen tekst de baas te worden, zijn woordenschat te vergroten en belangrijke woorden uit de tekst te halen. Ook leert uw kind wat signaalwoorden, verwijswoorden, synoniemen en tekstverbanden zijn.
Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel.

Deze training is voor de groepen 5&6 en 7&8. De training bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur.

Ik leer anders

‘Ik leer anders’ is een training voor beelddenkers. Niet ieder kind leert op dezelfde manier en het onderwijs sluit niet altijd aan op alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ wordt geleerd de lesstof te vertalen naar beelden in plaats van woorden. Deze techniek leren kinderen zelf toe te passen, jongere kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Uw kind krijgt meer grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Uw kind kan bij toetsing de informatie makkelijker terugvinden in het geheugen.

De training bestaat uit vier lessen van 1,5 uur.

Voor meer informatie zie: www.ikleeranders.nl

Werkgeheugen Jungle Memory

Jungle Memory is een methode om het werkgeheugen te verbeteren. Het werkgeheugen is de belangrijkste motor voor het leren. Door het trainen van het werkgeheugen gaat het onthouden beter en het leren sneller. De training kan erg pittig zijn, maar hier word je doorheen gesleept door de trainer.

 

Heeft uw kind problemen met:
– Aandacht en concentratie
– Snel afgeleid
– Er komt niet uit wat er in zit
– Heeft moeite met dingen onthouden
– Heeft moeite met het onthouden van meerdere instructies
– Maakt slordigheidsfoutjes
– Moeite met begrijpend lezen
– Moeite met hoofdrekenen
– Is er vaak niet bij met de gedachten

 

We trainen per week 1x op de praktijk en 3x thuis. De training duurt in totaal 8 weken en wordt gecombineerd met een vakgebied waarop uw kind uitvalt. De kosten voor het trainingsprogramma zijn eenmalig €50,- naast de kosten van de bijles zelf.

Bekijk de agenda

Gina (ouder)

In 1 woord; “TOP”.

Onze dochter is altijd erg sterk geweest in rekenen, eind groep 7 kwamen wij er in een 10-minuten gesprek achter dat ze opeens fors minder scoorde op rekenen. Wat de reden ook was, was nu even niet belangrijk, we wilden dat die achterstand op wat voor een manier dan ook hersteld werd. Contact gezocht met Marlous van JufenMees en samen met hun een plan opgezet.  Zij heeft in een blok van 6 weken één op één met haar gezeten en het was vooral zeer leerzaam, gezellig èn zeer de moeite waard. Onze dochter ging met heel veel plezier naar die (bij)lessen. Ze vond het zelfs zo leuk dat we de extra lessen in groep 8 ook nog gedaan hebben, met een geweldig resultaat op de Cito als gevolg!!! Soms is wat extra aandacht gewoon even nodig, maar vooral heel fijn…..

Juf&Mees doet alles in samenspraak met u en de school!