Disclaimer

Juf&Mees heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie ie u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Juf&Mees is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Juf&Mees verstrekte informatie. Daarnaast is Juf&Mees op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Juf&Mees te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Juf&Mees wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Juf&Mees hyperlinks bevat naar andere websites, staat Juf&Mees niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.