Over Juf&Mees

Juf&Mees bestaat uit een veelzijdig team met een scala aan verschillende achtergronden en specialiteiten zoals: Remedial Teaching, Taalontwikkeling en -stoornissen. Daarnaast hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van het werkgeheugen, beelddenken, begrijpend lezen, concentratieproblemen en faalangst.

Team Houten

Team Houten bestaat uit: Marlous Vermeulen en Linda Lansing.

Team IJsselstein

Team IJsselstein bestaat uit: Marlous Vermeulen, Soraya Hoegee, Jiska van der Schans en Mathijs van Leeuwen.
Marlous Vermeulen

06 22 96 77 60

Ik ben Marlous en mede-eigenaar van Juf&Mees. Ik werk zowel op de locatie in IJsselstein, als in Houten. Zelf ben ik al 13 jaar werkzaam in het onderwijs op een grote basisschool in Houten, in groep 7 en 8. Naast mijn PABO diploma heb ik de Master Special Educational Needs in Remedial Teaching gedaan. Met mijn enthousiaste en directe aanpak weet ik hoe ik kinderen moet motiveren. Daarnaast vind ik het belangrijk om met verschillende werkvormen te werken, zodat kinderen hun leerstrategieën ontdekken.

Linda Lansing

06 22 01 55 11

 Mijn naam is Linda en ik ben mede-eigenaar van Juf&Mees, locatie Houten. Na de PABO aan de Hogeschool Domstad heb ik de Remedial Teaching- opleiding gedaan. Ik sta sinds 1999 voor de klas en heb veel ervaring in de midden- en bovenbouw. De laatste jaren heb ik naast het lesgeven in De Bilt ook diverse zorgtaken verricht, zowel verlengde instructie als de plusgroep. In verband met deze taken heb ik diverse cursussen gevolgd op gebied van hoogbegaafdheid, spelling en rekenen. Ik ben van mening dat ieder kind leerbaar is, maar dat niet ieder kind leert in het ritme waarin de leerstof in de klas wordt aangeboden. Kinderen met plezier aan het leren krijgen door de leerstof op andere manieren aan te bieden zie ik als een uitdaging.

Soraya Hoegee

06 83 87 01 64

Ik ben Soraya en ik werk vijf dagen bij Juf&Mees locatie IJsselstein. Ik heb in 2018 de master Toegepaste Taalwetenschap aan de VU Amsterdam afgerond. Nu mag ik mijzelf expert op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen noemen. Voor deze master heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan. Met mijn achtergrond als huiswerkbegeleider en individuele bijlesdocent van voornamelijk middelbare scholieren heb ik wat ervaring opgedaan met onderwijs. Ik vind de vroegtijdige ontplooiing van kinderen belangrijk, zodat zij alles uit hun basisschoolcarrière halen en een goede basis hebben voor het middelbaaronderwijs.

Esther Sorel

Mijn naam is Esther en ik werk één dag per week bij Juf&Mees, locatie IJsselstein. Naast het werken bij Juf&Mees heb ik inmiddels ruim 11 jaar ervaring in het onderwijs. Momenteel sta ik drie dagen per week als groepsleerkracht voor groep 3. In de jaren als leerkracht heb ik gezien dat elk kind anders is en dat niet alle kinderen het tempo op alle vakgebieden bij kunnen houden zoals dat in de klas wordt aangeboden. Ik vind het een uitdaging om kinderen door persoonlijke aandacht weer een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. Succeservaringen opdoen vind ik daarbij erg belangrijk.

Heeft u nog vragen of wilt u informatie ontvangen?