Begeleiding aan leerlingen

Op continue basis leerlingen begeleiden of aanvullende lesstof aanbieden is in de praktijk vaak een hele uitdaging voor de vaste leerkracht, RT’er of IB’er. Met een duidelijke focus op die leerling die passende begeleiding nodig heeft, kunnen de specialisten van Juf&Mees de school en de leerkracht hierin ontzorgen.

Begeleiding aan leerlingen

Op continue basis leerlingen begeleiden of aanvullende lesstof aanbieden is in de praktijk vaak een hele uitdaging voor de vaste leerkracht, RT’er of IB’er. Met een duidelijke focus op die leerling die passende begeleiding nodig heeft, kunnen de specialisten van Juf&Mees de school en de leerkracht hierin ontzorgen.

Over onze leerlingenbegeleiding

In volledige samenwerking met de school versterken wij het kind en zijn leerprestaties. We maken een plan van aanpak en besluiten of de begeleiding op individueel niveau of in groepsverband kan plaatsvinden. De specialist van Juf&Mees houdt het leerlingdossier bij, sluit aan bij MDO’s en koppelt de voortgang van de leerling altijd terug aan de eigen leerkracht en desgewenst aan de ouders.

Juf&Mees biedt:

Zorgarrangementen

Zorgarrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met een complexere problematiek. In ons ervaren team hebben we RT’ers of andere specialisten die deze arrangementen volledig kunnen begeleiden.

Plusgroepen

Meer- en hoogbegaafden hebben andere leereigenschappen dan gemiddelde leerlingen. Juf&Mees begeleidt leerlingen in plusgroepen, waarin zij individueel of gezamenlijk werken aan projecten met een beredeneerd, thematisch aanbod met vakinhoudelijke doelen.

NT2-begeleiding

Juf&Mees begeleidt leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond die naar de taalschool gaan of zijn gegaan of die regulier zijn ingestroomd. We helpen leerlingen de basis van het Nederlands te beheersen en bereiden ze met pre-teaching voor op de leermethodes van school.

Subsidies en tarieven

Wij maken graag een offerte op maat voor uw school. In sommige gevallen kunnen scholen subsidie aanvragen voor de ondersteuning van leerlingen, zoals PO-VO, LOWAN of inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Dit vonden anderen van onze leerlingenbegeleiding:

Meer weten over onze leerlingenbegeleiding?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@jufenmees.com voor vragen.
Wij maken graag een afspraak om te overleggen over een maatwerktraject en een offerte.