Zomeracademie

Samen met Focus&Kids organiseren wij de Zomeracademie, een extra onderwijsondersteuning tijdens de zomervakantie. Leerlingen die op de lagere of middelbare school zitten en een (dreigende) (taal)achterstand hebben, kunnen deelnemen.

Zomeracademie

Samen met Focus&Kids organiseren wij de Zomeracademie, een extra onderwijsondersteuning tijdens de zomervakantie. Leerlingen die op de lagere of middelbare school zitten en een (dreigende) (taal)achterstand hebben, kunnen deelnemen.

Onze leerdoelen

De Zomeracademie heeft als doel om het taalniveau van de kinderen op peil te houden tijdens de vakantie. Daarnaast besteden we aandacht aan rekenvaardigheid.

Belangrijke pijlers voor de Zomeracademie zijn:

  • Overgang kleuterklas-groep 3: focus op leerdoelen om de overgang soepel te laten verlopen
  • Leren Leren en executieve functies voor groep 7/8: het effectief inzetten van deze functies voor leerlingen uit de bovenbouw
  • Overgang PO-VO: onderwijsprogramma gericht op de overgang naar het VO
  • Samenwerking externe partijen: op het gebied van sport, spel, cultuur en creativiteit
  • Ouderbetrokkenheid: organisatie van ouderbijeenkomsten om hen mede betrokken te maken bij het leerproces van hun kinderen.

In de pers

In 2022 was er veel belangstelling voor de Zomeracademie vanuit de media. Bekijk en beluister hier de krantenartikelen, interviews en een tv-fragment. Klik op onderstaande afbeeldingen om bij de artikelen en fragmenten te komen.

Benieuwd naar de Zomeracademie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@jufenmees.com voor vragen en informatie over tarieven, data en inschrijven.