Onze werkwijze

Juf&Mees werkt altijd met begeleiding op maat. In overleg met kinderen, ouders en scholen kiezen wij de begeleiding die het beste past bij het kind.

Onze werkwijze

Juf&Mees werkt altijd met begeleiding op maat. In overleg met kinderen, ouders en scholen kiezen wij de begeleiding die het beste past bij het kind.

Voor ouders

 • Intake

  Voordat de bijles of training van start gaat maken we kennis tijdens een intakegesprek, samen met de ouder(s) en het kind. We bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen. We vragen u rapporten en toetsgegevens van school mee te nemen.

 • Plan van aanpak

  In een persoonlijk plan van aanpak beschrijven we de hulpvraag, verwachtingen en doelen van het kind. We stellen lessen en methodes voor en geven praktische informatie over de groepsgrootte, locatie en tijdstippen van de begeleiding.

 • Contact met ouders en school

  Gedurende de begeleiding houden wij u als ouder altijd op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Daarnaast kunnen wij desgewenst contact leggen met de eigen leerkracht van uw kind, zodat wij onze begeleiding optimaal kunnen afstemmen op de werkwijze van school.

 • Evaluatie

  Na 8 weken hebben we een evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang met u en uw kind en kijken of de gestelde doelen behaald zijn.

Voor scholen

 • Intake

  Tijdens het intakegesprek met de directie en/of IB’er bespreken we de hulpvraag, verwachtingen en doelen van zowel leerlingen als school. We overleggen over de wensen van de school betreffende communicatie met de eigen leerkracht, IB’er en desgewenst ouders.

 • Plan van aanpak

  In het plan van aanpak beschrijven we de hulpvraag, verwachtingen en doelen van de begeleiding. We stellen lessen en methodes voor, waarbij we gebruik kunnen maken van lesmateriaal en toetsen van school of van onze eigen materialen. We doen een passend voorstel voor de groepsgrootte, locatie en tijdstippen van de begeleiding.

 • Contact met school en ouders

  We leggen voor iedere leerling een leerlingdossier aan en houden de IB’er en/of eigen leerkracht op de hoogte van de voortgang van de leerling. Daarnaast kunnen wij in overleg met school contact leggen met de ouders van de leerling.

 • Evaluatie

  Na elke periode hebben we een evaluatiegesprek met de IB’er en/of eigen leerkracht. We bespreken de voortgang van de leerling en kijken of de gestelde doelen behaald zijn.

Meer weten over onze werkwijze?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@jufenmees.com.