Bijles

Het regulier onderwijs vraagt veel van kinderen. Niet voor ieder kind gaat dat vanzelf. Juf&Mees geeft bijles aan kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Met persoonlijke aandacht en ondersteuning op maat zorgen wij ervoor dat een kind opbloeit – in schoolprestaties maar zeker ook in leerplezier en zelfvertrouwen.

Bijles

Het regulier onderwijs vraagt veel van kinderen. Niet voor ieder kind gaat dat vanzelf. Juf&Mees geeft bijles aan kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Met persoonlijke aandacht en ondersteuning op maat zorgen wij ervoor dat een kind opbloeit – in schoolprestaties maar zeker ook in leerplezier en zelfvertrouwen.

Over onze bijlessen

Juf&Mees werkt met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de op school aangeboden leerstof. Dat kan gaan om basisvakken zoals rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen, maar ook om een specifiek vak op de middelbare school. Naast de inhoudelijke beheersing van een vak besteden onze ervaren begeleiders veel aandacht aan de executieve functies die een kind nodig heeft om goed tot leren te kunnen komen, zoals taakaanpak, werkhouding en concentratie.

Voor wie?

Onze bijlessen zijn voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die begeleiding kunnen gebruiken bij:

  • leerachterstand
  • faalangst
  • concentratieproblemen
  • zelfvertrouwen

Onze aanpak

Wij kijken altijd eerst naar het kind voor we een plan van aanpak maken. Wat gaat goed? Welke leermethode werkt het beste? Waar kunnen we het kind succeservaringen laten opdoen?

Door vanuit de kracht van het kind te werken ontstaat het vertrouwen om vragen te stellen en fouten te maken. Methodes als bewegend leren geven ruimte voor een andere benadering van de leerstof, waardoor het kind ook meer plezier in het leren krijgt.

Wij werken individueel of in een groepje van maximaal vier leerlingen. De lessen vinden zowel onder schooltijd als na schooltijd plaats. Soms kunnen we klasgenootjes of vriendjes samen plaatsen, als de behoeftes van de kinderen aansluiten. We communiceren altijd met ouders en desgewenst school over de voortgang van het kind.

Op de pagina Tarieven vindt u de kosten voor onze bijlessen.

Dit vonden anderen van onze bijlessen:

Meer weten over onze bijlessen?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@jufenmees.com voor vragen.
Wij maken graag een afspraak om te overleggen over de beste begeleiding van uw kind.