Tarieven

Bijles

Online bijlessen
€22,50 euro per half uur

Intake
40 minuten intake
opstellen van een plan van aanpak
€ 43,75

Individuele les
55 minuten per les € 45,00
45 minuten per les € 36,00
30 minuten per les € 28,50

Groepsles
55 minuten
2 kinderen € 28,00
3 kinderen € 25,00
4 kinderen € 22,50

Groepslessen worden alleen gegeven bij voldoende aanmeldingen.

Huiswerkbegeleiding

Groep 8 en voorgezet onderwijs

Individuele huiswerkbegeleiding
55 minuten per les
€45,00

Groepsles:

1 dag per week €200,- per 4 weken
2 dagen per week €280,- per 4 weken
3 dagen per week €355,- per 4 weken
4 dagen per week €425,- per 4 weken

Trainingen

‘Alle Teksten de baas’
6 x 90 minuten

€240,- (inclusief materialen)

‘Ik leer anders’

4 x 60 minuten

€289,- euro (inclusief werkboek)

‘Jungle Memory’

8 x 60 minuten

€45,00 per les plus eenmalig €50,-

(inclusief materialen)

‘Typecursus Typetuin’

3 x bijeenkomst + online begeleiding

Voor bestaande klanten €97,50
Voor nieuwe klanten €120,-

‘Ik leer leren’

Groepstraject 5 x 90 minuten

€215,- (inclusief materialen)

Individueel traject €55,- per les inclusief materialen

MyCognition

€45,00 per uur plus eenmalige kosten voor de licentie (afhankelijk van de duur)

Heeft u nog vragen of wilt u informatie ontvangen?