Privacy

Juf&Mees is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons het vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen. Deze privacyverklaring is op alle diensten van Juf&Mees van toepassing.

Welke persoonsgegevens

Juf&Mees kan persoonsgegevens van u en uw kind verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Juf&Mees, en/of omdat u deze zelf heeft ingevuld op een contactformulier van de website van Juf&Mees. Juf&Mees kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Waarom heeft Juf&Mees die gegevens nodig

Juf&Mees verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Bewaartermijn van de gegevens

Juf&Mees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

Delen met anderen

Juf&Mees verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van Juf&Mees worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Juf&Mees gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Analytics 

Juf&Mees maakt gebruik van Statcounter en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Juf&Mees bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Statcounter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Statcounter voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics en Statcounter hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Juf&Mees te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Juf&Mees heeft hier geen invloed op.

Juf&Mees heeft Google en Statcounter geen toestemming gegeven om via Juf&Mees verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Cookies

De website van Juf&Mees maakt gebruik van ”cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Juf&Mees gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Juf&Mees zijn verbonden. Juf&Mees kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jufenmees.com. Juf&Mees zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Juf&Mees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Juf&Mees maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Juf&Mees verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Juf&Mees via info@jufenmees.com.

Juf&Mees is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
IJsselstraat 14
3401 DK IJsselstein

De Molen 6A
3994 DB Houten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
70491968

Telefoonnummer:
06 22 96 77 60

E-mailadres:
info@jufenmees.com

Om misbruik te voorkomen vraagt Juf&Mees, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Juf&Mees u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Juf&Mees uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 mei 2018.